.

Personuppgiftshantering enligt Dataskydssförordningen.

Vi registrerar endast uppgifter om våra kunder som är nödvändiga för att fullgöra våra åtaganden gentemot dem och myndigheter. Våra uppgifter delas aldrig med tredje part, om inte du som kund uttryckligen ber om detta.

Du är som kund välkommen att ta del av de uppgifter vi har sparade om dig, skicka i så fall ett brev (obs, inte e-post) till oss och begär detta.

Läs mer om GDPR här