.

Brunnsrenovering/Tryckning

Vi renoverar/fördjupar även gamla borrhål. Då det skiljer mycket på utförande och materiel så är det nödvändigt med besiktning på dessa projekt innan vi kan lämna förslag på lämpliga åtgärder. I vattenbrunnar är den vanligaste åtgärden mot inträngande ytvatten, som kan åtgärdas på lite olika sätt. I energibrunnar kan det gälla fördjupning då man bytt aggregat eller byggt ut huset. Vi utför även uppdatering av energibrunnar så att de uppfyller kraven enligt gällande energibrunnsregler, även renspolning av befintliga borrhål.

Vattenrening

Då vi alltid strävar efter att utföra ett så komplett arbete som möjligt säljer vi även vattenfilter. Filter idag är mycket effektiva och ger bra resultat. Här samarbetar vi med lokala leverantörer och filtertillverkare, vilket ger mycket korta leveranstider.